Aprēķināt cenu un iegādāties polisi 5 minūtēs

  • BTA
  • BAN OCTA KASKO
  • Balta
  • Compensa
  • Ergo
  • Gjensidige
  • Seesam OCTA KASKO
  • If

Ir jautājumi par KASKO apdrošināšanu?

Pazvani un jautā:

+371 67311992

Vai raksti:

attollo@attollo.lv

Viss par OCTA polisi
Visiem automašīnu īpašniekiem vai tiesīgiem vadītājiem, piedaloties ceļu satiksmē, ir jābūt Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei (OCTA).

No 1997. gada 1. septembra Latvijas Republikā darbojas likums par sauszemes transportlīdzekļu obligātu apdrošināšanu. Saskaņā ar šo likumu, jebkuram īpašniekam vai tiesīgam transportlīdzekļa lietotājam, lai būtu tiesīgam piedalīties ceļu satiksmē, ir obligāti jānoslēdz līgums par obligātu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (OCTA).

OCTA apdrošināšanas objekts ir īpašnieka vai tiesīga transportlīdzekļa lietotāja civiltiesiskā atbildība par zaudējumiem, kuri ir nodarīti trešajai personai ceļu satiksmes negadījuma rezultātā.

No 2004. gada 2. maija OCTA polise darbojas ne tikai Latvijas teritorijā, bet arī visās Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs (EEZ): Lietuvā, Igaunijā, Andorā, Austrijā, Beļģijā, Bulgārijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Islandē, Itālijā, Īrijā, Kiprā, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē, Lihtenšteinā, Luksemburgā, Maltā, Norvēģijā, Nīderlandē, Portugālē, Polijā, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Horvātijā, Šveicē, Ungārijā, Vācijā un Zviedrijā.

Apdrošinātājs atlīdzina zaudējumus sekojošo atbildības limitu ietvaros:
personai nodarītā zaudējuma atlīdzināšanas limits ir līdz 250 000.00 LVL (katrai cietušajai personai). īpašumam nodarītā zaudējuma atlīdzināšanas limits (neatkarīgi no trešo personu skaita) ir līdz 70 000.00 LVL.

Apdrošināšanas prēmijas summa tiek noteikta, ņemot vērā sekojošos parametrus:
- apdrošināšanas termiņš;
- transportlīdzekļa tips;
- pilna transportlīdzekļa masa;
- transportlīdzekļa reģistrācijas vieta;
- transportlīdzekļa īpašnieka juridiskais statuss;
- transportlīdzekļa izmantošanas veids;
- transportlīdzekļa vadītāja braukšanas vēsture (BONUS-MALUS klase, pārbaudīt savu Bonus-Malus klasi var portālā http://www.ltab.lv).


Pastāv sekojošie Obligātas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu veidi:
1. Standartlīgums (iespējamais apdrošināšanas periods - 3, 6, 9 vai 12 mēneši);
2. Robežapdrošināšanas līgums (iespējamais apdrošināšanas periods - 1, 2, 3,.....11, 12 mēneši);
3. Zaļā karte (iespējamais apdrošināšanas periods - 15 dienas, 1, 2, 3,.....11, 12 mēneši).

Standartlīgums var tikt noslēgts attiecībā uz sekojošajiem transportlīdzekļiem:
1. transportlīdzeklis, kurš ir reģistrēts vai atsavināts LR;
2. transportlīdzeklis, kurš ir atsavināts vai noņemts no uzskaites citā valstī ar mērķi to izvest no attiecīgās valsts un reģistrēt LR.
3. transportlīdzeklis, kurš ir aprīkots ar speciālo tranzīta numura zīmi, ko izsniedza Ceļu Satiksmes Drošības Direkcija vai Valsts Tehniskas Uzraudzības aģentūra, un kurš ir paredzēts izvešanai no LR;
4. transportlīdzeklis, kurš ir aprīkots ar speciālo izmēģinājumu numura zīmi, ko izsniedza Ceļu Satiksmes Drošības Direkcija, un kurš ir paredzēts izmēģinājumu braucieniem;
5. jauni un agrāk neiereģistrētie LR transportlīdzekļi, attiecībā uz kuriem tirdzniecības uzņēmumam (komersantam) ir izsniegta tirdzniecības numura karte.

Robežapdrošināšanas līgums var tikt noslēgts attiecībā uz sekojošajiem transportlīdzekļiem:
1. transportlīdzeklis, kurš ir reģistrēts valstī, kura nav EEZ valsts, un kurš šķērso LR robežu, kas vienlaikus ir EEZ robeža, ja tā vadītājs nevar uzrādīt OCTA līgumu, kas darbojas LR teritorijā;
2. transportlīdzeklis, kurš ir reģistrēts ārpus LR robežām, un kurš piedalās ceļu satiksmē LR teritorijā, ja tam beidzās OCTA līguma darbības termiņš LR teritorijā.

Zaļā karte var tikt noformēta attiecībā uz:
- transportlīdzekli, kurš piedalās ceļu satiksmē valstī, kura ir Zaļo karšu sistēmas dalībniece.

e-octa