Aprēķināt cenu un iegādāties polisi 5 minūtēs

  • BTA
  • BAN OCTA KASKO
  • Balta
  • Compensa
  • Ergo
  • Gjensidige
  • Seesam OCTA KASKO
  • If

Ziņas


05-07-2012
Kā liecina Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) apkopotie dati par saņemtajām sūdzībām saistībā ar apdrošināšanas sabiedrību pieņemtajiem lēmumiem atlīdzību izmaksu lietās, 2012.gada 3 mēnešos par apdrošināšanas sabiedrību pieņemtajiem lēmumiem un rīcības atbilstību OCTA likumam kopā saņemtas 58 sūdzības. Kopējais saņemto sūdzību skaits, salīdzinot ar 2011.gada 3 mēnešiem, ir samazinājies par 33,3%. Visbiežākie sūdzību iemesliem ir: apdrošināšanas sabiedrību atteikums apdrošināšanas atlīdzību izmaksai; novērtētā zaudējuma apmērs, cietušais pats atzīts par daļēji līdzatbildīgu zaudējumu nodarīšanā vai arī cietušais ilgstoši nav saņēmis apdrošināšanas atlīdzību. LTAB norāda, ka gadu no gada sūdzību iemesli nemainās, mainās tikai to daudzums. Lai arī galvenie sūdzību iemesli ir pamatā saistīti ar zaudējumu apmēra novērtējumu vai cietušā līdzatbildību zaudējumu nodarīšanā, netrūkst arī netipisku gadījumu, kuri kalpo par iedzīvotāju sūdzību iemeslu. Piemēram, iedzīvotāji uzrāda transportlīdzekļus jau atremontētā stāvoklī, pēc kā ir neizpratnē, kāpēc tiek saņemts atteikums par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu. Tāpat aktuāli ir arī krāpšanās gadījumi, mēģinot saņemt apdrošināšanas atlīdzību gadījumos, kad tā nepienākas. Tomēr LTAB norāda, ka krāpnieciskie darījumi tiek atklāti, jo avāriju un tās izraisītās sekas analizē eksperti – trasologu un tehnisko ekspertu komisijas. Lai noteiktu, kuri bojājumi ir radušies konkrētajā ceļu satiksmes negadījumā, tiek salīdzināti avārijā iesaistīto transportlīdzekļu bojājumi, bojājumu augstums, diametrs un citi parametri. Arī gadījumus par personas veselībai nodarītajiem zaudējumiem izskata eksperti – ārstu komisija, kas izvērtē, kuras traumas ir iegūtas avārijas rezultātā un vai radušās veselības problēmas ir cēloniskā sakarā ar ceļu satiksmes negadījumu vai nē.


Visas ziņas ar vārdu - octaltab
e-octa